EL CERCLE

Diu un fragment de l’acta fundacional del Cercle Artístic de Ciutadella redactada dia 16 d’abril de 1.881, en la qual es transcriuen literalment les paraules del primer president D. Vicent Simó Bagur:

… Las conveniencias que reportaría una sociedad bien organizada a la juventud y a la población el general. Expresó el deseo que tenía de que ésta cumpliera su cometido e hizo notar que por ello se hacía necesaria la cooperación de todos y cada uno de los miembros que la componen y que anhelaba verla en breve en un estado de prosperidad y cultura para lo cual trabajaría y haría cuanto de él dependiera. Y finalmente esperaba que el Círculo honraría esta ciudad en la parte de educación y buena armonía de sus afiliados…

Difícilment podien imaginar els fundadors del Cercle Artístic que aquestes paraules, pronunciades pel seu primer president, ara fa cent vint-i-cinc anys, seguirien essent la raó de ser de la seva existència. Des de llavors aquesta entitat ciutadana, la més antiga de l’illa de Menorca i la segona de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, esdevé indestriable i consusbstancial a l’esdevenir social i cultural de Ciutadella i de Menorca. Són cent vint-i-cinc anys d’esforç entusiasta i absolutament desinteressat de centenars de persones que de forma altruista han ocupat les successives juntes de govern del Cercle.

La Seu Social ocupa, des de la seva fundació, un lloc privilegiat entre l’emblemàtica Plaça des Born i l’acollidor Port de Ciutadella. Compta amb unes àmplies dependències de devers 700 metres quadrats que varen ser objecte d’una profunda reforma enre 1991 i 1992, on es desenvolupen diverses activitats formatives i s’organitzen anualment més de mig centenar d’actes culturals.

Els comentaris estan tancats.