Publicacions editades (del 4 al 8)

n. 4

n. 4

Publicacions des Born n.4

FLORENCI SASTRE PORTELLA.- Joan Seguí Alzina, un ciutadellenc a la Cort del Gran Turc.
JAUME MASCARÓ PONS.- La Ciutadella del segle XIX: Espai social, espai físic.
FÉLIX RETAMERO.- Espais agraris andalusins al Barranc d’Algendar (Menorca).
JOSEFINA SALORD RIPOLL.- La Secció d’Estudis del Cercle Artístic (1953-1970): La represa de la menorquinitat cultural.
MIQUEL ÀNGEL LIMÓN PONS.- Joan Hernández Mora, un paper de guaita en l’obra completa de Josep Pla.
JUAN ELORDUY VAQUERO.- Presentació del segell commemoratiu dedicat a “LA FAMILIA ULISSES”.
JOAN PONS HUGUET.- Monedes i bitllets encunyats a Menorca durant la guerra civil.
PAU GENER TORRES.- Cicle Josep Pla: Memòria a un home de lletres.
HOMENATGE A ENRIC CABRA I MARTORELL (Barcelona 1961-1996).

D.L.- MH. 246 – 98
Data de Publicació: desembre 1998
143 pàgs.
PVP: 9€

 

n. 5

n. 5

Publicacions des Born n.5

BERNAT MOLL MERCADAL.- Abû ‘Uthmàn Sa’id ibn Hakam, Ra’is de Manûrqa.
JESÚS GUANCHE PÉREZ.- Los avatares de la transculturación en Fernando Ortiz.
JOAN SEGUÍ I RAMÓN.- Les repercussions del mercat immobiliari sobre l’economia de les Illes Balears.
FRANCESC CAMPS I MERCADAL.- Records de la dominació mora en la parla menorquina.
ASSUMPTA GORRIAS.- El ressorgiment del glosat a finals dels anys setanta. La figura d’Antoni Olives, l’amo de Son Mascaró.
ALBERTO COLL ARREDONDO I ANTONI MOLL BAGUR.- Estudi estadístic, comparatiu i interpretatiu del cens de 1857 a Ciutadella de Menorca.
Presentació del Llibre: “Història de les Illes Balears”

D.L.- MH. 191 – 99
Data de Publicació: maig de 1999
143 pàgs.
PVP: 9€

 

n. 6

n. 6

Publicacions des Born n.6

ANTONI MOLL CAMPS.- La prosa narrativa d’en Francesc d’Albranca.
ANDREU RAMIS PUIG-GROS.- Francesc Camps i Mercadal. Les raons d’un homenatge.
JOSÉ MONLEÓN.- Una lectura de Brecht.
IGNASI MASCARÓ PONS.- La veu i la seva nuesa en la comunicació.
ANTONI PICÓ VIVÓ.- L’illa d’en Colom: INSULA SALUTIS.
JOAN CANTAVELLA.- Josep M. Quadrado, un ciutadellenc a Madrid.
EMILIO SOLA.- Servicios secretos, información y cultura: cautiverio y libertad en el Mediterráneo clásico del siglo XVI.
JOANA MOLL.- Apunts a un epistolari d’excepció: Mn. Josep Salord i Farnés / Josep Mascaró Pasarius.
HOMENATGE A M.ÀNGELS CARDONA.
JOSEP MASSOT I MUNTANER.- Menorca dins l’obra del Cançoner Popular de Catalunya.

D.L.- MH. 306 – 99
Data de Publicació: desembre 1999
205 pàgs.
PVP: 10,80€

 

n. 7

n. 7

Publicacions des Born n.7

INVESTIGACIONS AL VOLTANT DE L’EXCAVACIÓ DEL SOLAR DE CORREUS DE CIUTADELLA

JOAQUIM SÁNCHEZ NAVARRO i MATEU RIERA RULLAN.- Introducció general.
BERNAT MOLL MERCADAL i JOAQUIM SÁNCHEZ NAVARRO.- Antecedents històrics de la ciutat.
FLORENCI SASTRE PORTELLA.- El Convent de Sant Francesc de Ciutadella.
FERNANDO CONTRERAS RODRIGO.- Memòria de l’excavació.
MARIBEL HERRANZ FEBRER i MATEU RIERA RULLAN.- Introducció a l’estudi dels materials arqueològics.
MARIBEL HERRANZ FEBRER i MATEU RIERA RULLAN.- Inventari i classificació.
MATEU RIERA RULLAN.- Estudi dels materials.
ALBERT LÓPEZ MULLOR.- La ceràmica romana de parets fines.
ALÍCIA ALESAN, JORDI ALFONSO i ASSUMPCIÓ MALGOSA.- Els enterraments del solar de Correus de Ciutadella (Menorca). Estudi antropològic.
MARIBEL HERRANZ FEBRER.- Dibuix dels materials ceràmics
Fotografies

D.L.- MH. 120 – 2000
Data de Publicació: 2000
216 pàgs.
PVP: 14,50€

n. 8

n. 8

Publicacions des Born n.8

Índex
JORDI PONS BOSCH i FRANCESC CARRERAS JAUME.- El mestre Bartomeu Carreras i el seu entorn.
PONÇ MASCARÓ I FORCADA.- Menorca. Els principis constitucionals i els sentiments.
MIQUEL ÀNGEL CASASNOVAS CAMPS.- Visions de la conquesta de Menorca. El tema de la conquesta dins la historiografia menorquina.
GREGORI MIR.- Una conseqüència de la tercera dominació anglesa de Menorca (1798-1802): els menorquins sota sospita.
PERE ROSSELLÓ BOVER.- Rafel Ginard i Bauçà i Francesc de Borja Moll, “autors” del Cançoner Popular de Mallorca.
MARIA PAREDES BAULIDA.- L’il·lustrat Antoni Febrer i Cardona davant la poesia popular.
FLORENCI SASTRE PORTELLA.- Presentació del segell dedicat a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
RAFEL MARIA OLEO.- En el que es narren els intents per suprimir la Diòcesi de Menorca.

D.L.- MH. 317 – 2000
Data de Publicació: desembre 2000
170 pàgs.
PVP: 13,80€

Els comentaris estan tancats.