Publicacions editades (del 9 al 12)

n. 9

n. 9

Publicacions des Born n.9

Índex
JOAN F. LÓPEZ CASASNOVAS.- Joan Benejam i Vives (1846-1922)
ISABEL VILAFRANCA.- El maestro Joan Benejam i Vives: una visión pedagógica.
GABRIEL JULIÀ SEGUÍ.- Joan Benejam i la seva producció literària: el teatre.
PERE ALZINA.- Joan Benejam: un mestre avançat al seu temps.
MIQUEL ÀNGEL LIMÓN PONS.- Joan Benejam i la premsa informativa vuicentista.
ÀNGEL MISFUD CISCAR.- Presentació del Vocabulario Menorquín-Castellano.

D.L.- MH. 83 – 2001
Data de Publicació: abril 2001
134 pàgs.
PVP: 13,80€

 

n. 10

n. 10

Publicacions des Born n.10

Índex
BETTY SINTES CORANTÍ.- Llegir avui Rosa Gornès Aloy (Ciutadella, 1883-1970): una veu poètica femenina entre la lírica i l’èpica.
XAVIER MOLL CAMPS.- Notes per a una definició de la cançó popular.
MARIA ANTÒNIA MOLL SEGUÍ.- Els cantadors de fandango.
JOAQUIM SÀNCHEZ NAVARRO.- Estudi de les pedres de molins manuals i de les seves zones d’extracció a Menorca.

D.L.- MH. 78 – 2002
Data de Publicació: abril 2002
179 pàgs.
PVP: 15€

 

n. 11

n. 11

Publicacions des Born n.11

JOSEP PELLICER PONS – Menorca a la segona meitat del segle XVI.
FRANCESC FLORIT NIN – Dues dimensions de Camps i Mercadal / Francesc d’Albranca.
JUAN CANTAVELLA – La manipulación periodística por medio del lenguaje.

 

D.L.- MH. 393 – 2002
Data de Publicació: agost 2002
212 pàgs.
PVP: 20€

 

n. 12

n. 12

Publicacions des Born n.12

RELACIÓN DE LA VIDA Y HECHOS DE YO, EL CAPITÁN MIGUEL SOLIVERAS

Índex
ÀNGEL MISDUF CISCAR – Pròleg i edició.
MIGUEL SOLIVERAS – Relación de la vida y hechos de yo, el capitán Miguel Soliveras.
ANNEXOS
1. L’incendi del magatzem del capità Torín, al Diari de Maó del capità Joan Roca.
2. Nom i característiques dels velers.
3. Poema-epitafi.
4. Cronologia succinta.
5. Mapes.
6. Documents.
JOSEP LLUÍS MAYANS OCHOA – Cloenda.

D.L.- Esgotat
Data de Publicació: agost 2002
170 pàgs.
PVP: 13€

 

 

Els comentaris estan tancats.