Publicacions editades (del 19 al darrer número)

(SEGONA ETAPA)

La nova etapa presenta un nou format

Publicacions des Born n.19

ESPERANÇA PONS MESQUIDA.- Pòrtic.

BREVIARI DE CIUTADELLENCS DISTINGITS: EL COMPOSITOR CIUTADELLENC FRANCESC D’ASSÍS ROSSELLÓ SINTES
MIQUEL ÀNGEL LIMÓN PONS.- La recerca musicològica del professor Gabriel Julià.
MARC PALLICER BENEJAM.- Història i genealogia de la família i els avantpassats de Francesc d’Assís Rosselló Sintes (1652-1898).
GABRIEL JULIÀ SEGUÍ.- Francesc d’Assís Rosselló Sintes. Vida i obra.

MEMÒRIES DE SA VOLTA A S’ILLA DE L’ANY 1922 per Joan Pons Menénedez.
JOSÉ LUIS MAYANS OCHOA.- Presentació.
ÀNGEL MIFSUD CISCAR.- Convit.
XAVIER GOMILA PONS.- Edició i introducció.

EL ILUSTRE DOCTOR MAHONÉS DON MATEO ORFILA ROTGER (1787-1853), HONRA DE MENORCA Y GLORIA DE ESPAÑA per Pedro Hernández Sastre (Conferència pronunciada al Teatre del Cercle Artístic dia 3 de març  de 1953 amb motiu del centenari de la mort del doctor Orfila).

JOAN F. LÓPEZ CASASNOVAS.- Tenir la paraula i vèncer la mort.
MIQUEL À. CASASNOVAS CAMPS.- La ciutat sabatera. Sis segles d’indústria del calçat a Ciutadella.

D.L.- ME. 490 – 2007
Data de Publicació: Octubre 2007
128 pàgs.
PVP: 17 €

La nova etapa presenta un nou format

Publicacions des Born n.20

MIQUEL À. CASASNOVAS CAMPS.- Pòrtic.
JOAN C. DE NICOLÁS MASCARÓ.- Megalitisme, talaiots i taules, Un treball valent de Guillem Florit Piedrabuena.
GUILLERMO FLORIT PIEDRABUENA.- Megalitismo, talayots y taulas.
ESPERANÇA CAMPS.- Pregó de la diada de Sant Antoni.
MIQUEL À. CASASNOVAS CAMPS.-La lenta modernització del camp de Menorca.

D.L.- ME. 367 – 2009
Data de Publicació: Octubre 2009
150 pàgs.
PVP: 17€

 

La nova etapa presenta un nou format

Publicacions des Born n.21

Nombre doble monogràfic dedicat al centenari de l’obra Ciutadella Vella de Joan Benejam i al centenari del naufragi del Général Chanzy a la costa ciutadellenca.

MIQUEL À. CASASNOVAS CAMPS.- Pòrtic.
JOSEFINA SALORD RIPOLL.- La Ciutadella Nova de Joan Benejam.
JOAN F. LÓPEZ CASANOVAS.- Primer centenari d’un llibre ben saborós: Ciutadella Vella.
MIQUEL À. CASASNOVAS CAMPS.- La Ciutadella evocada per Joan Benejam.
JAUME MASCARÓ PONS.- Siluetes urbanes (Personatges de Ciutadella Vella)
GABRIEL JULIÀ SEGUÍ.- El teatre a l’obra de Ciutadella Vella de Joan Benejam.
MIQUEL ÀNGEL LIMÓN PONS.- Una mirada periodística sobre Ciutadella Vella.
PERE ALZINA.- Joan Benejam i Ciutadella Vella.

——-

PIERRE ECHINARD.- La tragedia del Général Chanzy vista desde Marsella.
JEAN-JACQUES JORDI-CARRERAS.- El viatge i el naufragi del Chanzy.
ALFONSO BUENAVENTURA.- El naufragi del liner de pavelló francés Général Chanzy.
JEAN-JACQUES JORDI-CARRERAS.- El destí de Marcel Bodez, l’únic supervivent del naufragi del Général Chanzy que tingué lloc a la costa de Menorca a les 4h. de la matinada del 10 de febrer de 1910.

D.L.- ME. 52 – 2011
Data de Publicació: Desembre 2010
142 pàgs.
PVP: 17€

 

La nova etapa presenta un nou format

Publicacions des Born n.22

Monogràfic dedicat als espectacles i actes musicals realitzats a l’entorn del Cercle Artístic de Ciutadella durant els anys 1940.

 

MIQUEL À. CASASNOVAS CAMPS.- Pòrtic.
MIQUEL À. MARQUÈS SINTES.- El Centre d’Estudis Locals d’Alaior. Una entitat que treballa per a la defensa del patrimoni cultural de Menorca.
JORDI PONS BOSCH.- L’emigració menorquina a Córdoba (Argentina). El cas d’una família d’emigrants de principis del segle XX.
CARME LLUCH JUANEDA.- Els espectacles i actes musicals realitzats a l’entorn del Cercle Artístic de Ciutadella durant els anys 1940.

D.L.- ME. 250 – 2012
Data de Publicació: Desembre 2011
159 pàgs.
PVP: 17€

 

Publicacions des Born n.23 24

XI Jornades de Recerca Històrica de Menorca.

La pesca en el Mediterrani Occidental. Les claus de l’acció de l’home en el Mare Nostrum.

Pere Oliver Reus.- Desarrollo de la pesca y de la investigación marina en Menorca.

Darío Bernal Casasola.- Pesca y explotación de recursos marinos en el Mare Nostrum. Una perspectiva desde la arquología.

Antoni Ginard Bujosa.- La pesca a les Balears. Evolució de les arts a Menorca.

Arturo Morales Muñiz.- La ictiofauna medirerrárea: breves reflexiones en clave arqueológica

Enric Massutí Sureda.- Impacte atròpic en els ecosistemes marins: la pesca i el medi ambient a les Illes Balears, una història recent

Marta Carreras Rivera.- Reconstruyendo las capturas pesqueras reales de la Islas Baleares de 1950 a 2010

Florenci Sastre Portella.- De pescadors dels segles XVI i XVII

Miquel Àngel Casasnovas Camps.- L’activitat econòmica al port de Fornells. Una perspectiva històrica

Alberto Coll Arredondo.- Breviari de Ciutadellencs Distingits. Gabriel Arguimbau Ferrer, una història entre Menorca i l’Alguer

Joan C. de Nicolás Mascaró.- L’aprofitament dels recursos de la mar a la prehistòria i l’antiguitat menorquina i altres activitats vinculades

Data de Publicació: Octubre 2015
PVP: 25€ (18€ pels suscriptors)

 

 

 

Els comentaris estan tancats.