Grup Filatèlic i Numismàtic Ciutadella

lo

UN POC D’HISTÒRIA

El Grup Filatèlic i Numismàtic Ciutadella-Cercle Artístic fou format oficialment l’any 1996, època en què el Servicio Filatélico de Madrid tenia programades les sèries de segells de correus del tema Arqueologia, que s’editaven anualment.

Aquest any es va aconseguir obtenir per part del’Organisme Autònom de Correus un segell dedicat a la Naveta des Tudons, famós monument megalític del terme de Ciutadella, la petició del qual s’havia fet amb anterioritat. Es va presentar oficialment aquest segell a l’Ajuntament de Ciutadella i es va celebrar una Exposició Filatèlica amb motiu d’aquest esdeveniment.Es van editar com a records d’aquest event un Document Filatèlic  sobre el primer dia de circulació i una Targeta Màxima.

L’any 1997 s’acomplien els 60 anys de la acunyament de les monedes locals dels “CONSELLS MUNICIPALS DE MENORCA 1937″  i per tal motiu es va muntar una Exposició Numismàtica de gran relleu i que va tenir molt d’èxit a Menorca. Per a celebrar aquest aconteixement es va acunyar una medalla conmemorativa en plata, es va confeccionar un Document Filatèlic, sobre amb matasegell especial de l’ Exposició i Sobre commemoratiu.

Aquest mateix any es va obtenir de l’ Organisme Autònom un altre segell de Correus dedicat al dibuixant ciutadellenc Marino Benejam inclòs dins la sèrie  “COMICS” en el qual va aparèixer una de les seves màximes creacions:  “LA FAMILIA ULISES”. Es va confeccionar Document Filatèlic i un Sobre commemoratiu.

L’any 1998 s’acomplien els 100 anys del Primer Segell (patriòtic) que es va fer per Menorca, aconseguint-se uns pocs exemplars en el mercat del segell, i es va dur a terme una Exposició Filatèlica del  “CENTENARI DEL PRIMER SEGELL de MENORCA 1898-1998″, reproduïnt-se el segell en làmina de plata i editant-se també un sobre commemoratiu.

Tambié aquest any es va contribuir a la inauguració del nou Edifici de Correus de Ciutadella,  que es va celebrar dia 29 de Maig, amb la confecció de dos sobres commemoratius i matasegells especial concedit per l’Organisme Autònom de Correus.

Aquestes són les activitats dels inicis del Grup, a les quals n’han seguit moltes d’altres que podeu consultar a l’apartat de les MEMÒRIES DEL CERCLE ARTÍSTIC dels diferents cursos acadèmics.

L’ACTUALITAT

Presideix el Grup Filatèlic la Sra. Catalina Jover acompañada per una junta directiva caracteritzada pel seu dinamisme i implicació social.

Exposició del Grup Filatèlic i Numismàtic al Cercle Artistic

Exposició del Grup Filatèlic i Numismàtic al Cercle Artístic

Els comentaris estan tancats.