CERCLART

L’ entitat neix amb l'objectiu de fomentar les arts plàstiques mitjançant, exposicions, cursets, certàmens de pintura i tallers, i altres noves iniciatives promogudes per CerclArt.

Poden formar part del col·lectiu, tots aquells socis del Cercle Artístic que siguin entusiastes de les arts plàstiques en qualsevol de les seves disciplines.

Responsable coordinador del grup, Joan Marquès Casasnovas.

Telèfon de contacte: 650284406
Correu electrònic: nan_joan@hotmail.com

Cercle Teatre

Cercle Teatre neix, com una secció més del Cercle Artístic, a finals de 2013. Un projecte teatral que vol anar més enllà del que coneixem com una companyia de teatre. Els seus integrants es mostren fascinats per la dramatúrgia i per tot allò que envolta el món teatral. Per tant, a més d’endegar el muntatge d’obres teatrals romandrà obert a afavorir iniciatives que posin en solfa tots i cadascun dels valors teatrals, des dels més tradicionals als més moderns.

Toni Riudavets, Mari Genestar i Damià Bosch són les ànimes d’aquesta aventura que es va estrenar amb una lectura dramatitzada d’historietes per la ràdio publicades en el llibre Material acústic. I el 2015 va estrenar també, L’hora del cafè, un recull humorístic d’historietes d’amor d’Oli Romero. Amb la intenció de no descuidar la formació dels artistes, ha organitzat alguns tallerets repartits en diferents temporades: maquillatge, moviment, improvisació, clown, coneixement del cos, etc. Unes propostes que han permès descobrir la dificultat que suposa construir un personatge i la necessitat d’obtenir recursos interpretatius per a treballar millor. Tot plegat, ha obert les portes a una visió nova del públic i la necessitat, igualment de formar-lo i cuidar-lo. Aquesta obertura a les necessitats teatrals de la població és va materialitzar amb l’acollida del projecte pedagògico-teatral de Mari Genestar, Teatre en família, que ella mateixa explica en el seu apartat. Finalment, i encetant un nou projecte, aquest any 2018, la companyia prepara la posada en escena d’Un lloc comú de Joan Yago.


Taller de teatre en família  TenF - Cercle teatre         

        

Aquest és un taller no convencional. Dirigit a fillets i filletes i als seus pares, tutors, que tenguin ganes mitjançant el teatre de jugar, ser responsables, gaudir de les sessions, necessitat de ser observadors, de ser rigorosos, disciplinats, flexibles en la tasca a realitzar, generosos en l'aportar i el rebre, ganes d'expressar-se i de descobrir que és un art que perfectament es pot compartir i treballar conjuntament.

S'enfocarà en conèixer conjuntament l' infinitat d'emocions que podem compartir sense vergonya, desinhibint-nos i deixant-nos portar pel que sentim aquí i ara.

El ritme el marcarà el propi grup, tenint en compte el ritme individual de cada infant.


Participarem en actes educatius o socials que no estan inclosos en la programació, però que poden anar sorgint al llarg de la temporada sempre i quan creiem que poden interessar pel seu contingut humà i cultural, i baix el vist i plau de cada família en particular.  

Sessió infants: dissabtes de 11h a 13h
Sessió en família: cada primer dissabte de mes 
Edat a patir de 7 anys
Promotora i directora: Mari Genestar Mesquida
nena5377@hotmail.com

Secció Astronòmica – Cercle Artístic

Els objectius de la Secció Astronòmica són els següents:

 • Difondre els coneixements d'astronomia.
 • Fomentar la observació del cel.
 • Oferir un espai de trobada per als aficionats a l'astronomia.
 • Lloc de trobada: Instal·lació de l'Observatori Astronòmic del Canal Salat
 • Les activitats que la Secció Astronòmica duu a terme són:
 • Observacions directes o projectades dels fenòmens astronòmics.
 • Activitats educatives per escoles
 • Dins el programa d'activitats del Cercle Artístic, obertes al públic, s'organitzaran conferències i jornades sobre astronomia. 
Junta directiva

 • President: Joan Lluís Pons
 • Secretari: Biel Torres
 • Vocals: Toni Liz, Toni Cladera, Joan Pascual

Contacte

astronomia.cercleartistic@gmail.com

SOCIETAT HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA MARTÍ I BELLA

El dia 26 de setembre de 1997, a la Sala d’Actes del Cercle Artístic de Ciutadella es formalitzava la constitució oficial de la Societat Històrico-Arqueològica “Martí i Bella”, com a associació legal i estatutàriament establerta, en el si del Cercle Artístic de Ciutadella. Formada per uns vuitanta socis. La dedicatòria de l’entitat a l’apotecari Gabriel Martí i Bella, durant molts anys Comissari d’Excavacions Arqueològiques i autèntic mestre de tants i tants estudiosos, fou un emotiu i unànime acte d’homenatge.

Des dels seus inicis, la Societat Històrico-Arqueològica “Martí i Bella” s’ha mogut en tres vessants: la divulgativa, mitjançant conferències, visites o publicacions especialitzades; la de la investigació, ja sigui per treballs de camp, estudi de materials d’excavació o l’organització anual de les Jornades de Recerca Històrica de Menorca; i la protecció del patrimoni històric, tasca desenvolupada amb rigor i independència.

Fins 2017, la SHA Martí i Bella, ha organitzat un total de 16 Jornades de Recerca Històrica de Menorca abordant diferents temes detallats a la pàgina web de l'entitat.

En el curs 2009/2010 la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella posa en marxa el PROJECTE Gibet (Grups d'Intervenció sobre Béns Etnològics). L'objectiu d'aquest projecte és la recuperació de béns etnològics i patrimonials situats en terreny públic. Els voluntaris adscrit a aquest projecte fan feines un diumenge cada mes, d'octubre a maig.

GRUP FILATÈLIC I NUMIMÀTIC CIUTADELLA

CLUB D'ESCACS CERCLE ARTÍSTIC

“Siempre he sentido algo de lástima hacia aquellas personas que no han conocido el ajedrez. Justamente lo mismo que siento por quien no ha sido embriagado por el amor. El ajedrez como el amor, como la música, tiene la virtud de hacer feliz al hombre”.

Siegbert Tarrasch (1862-1934)

Doctor, un dels millors jugadors d’escacs de finals del segle XIX

Junta Directiva del Club d’Escacs Cercle Artístic, constituïda dia 23 de desembre de 2017.

 • President: Gomila Martí, Santiago
 • Vicepresident: Moll Mercadal, Daniel
 • Secretari: Julià Pons, Antoni
 • Tresorer: Fraga Pons, Albert
 • Director Esportiu: Pons Carreras, David
Vocals:
Campins Bagur, Esteve
Martí Vinent, Miquel
Mercadal Camps, Joan
Urpi Soler, Ferran


Tlf. Contacte 619626804
Direcció de correu del President: martinursl@hotmail.com

ON ENS REUNIM? Les reunions (unes 8 anuals) de la Junta Directiva les feim a les dependències del Cercle Artístic.

QUÈ FEIM? Volem recolzar i promoure el joc dels escacs entre els nostres conciutadans, amb tres vessants: Competició, participant en totes les competicions locals, insulars, autonòmiques, nacionals i internacionals, a les que podem participar, ja sigui en equip, de forma individual o per correspondència. Quan jugam com a locals, les partides les realitzam en la Biblioteca o en la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Escola d’escacs, els aspectes educatius dels escacs no poden ser menyspreats: Reforça el desenvolupament cognitiu, recolza la personalitat i desenvolupa les relacions de grup. En conclusió, ajuda a adquirir qualitats bàsiques per al desenvolupament de la personalitat de les persones de qualsevol edat.

Per aquests motius el CECA, des del curs 2009-10, de manera ininterrompuda, ha organitzat una Escola d’Escacs, amb la inestimable ajuda de David Pons Carreras, Mestre Fide. Després d’haver impartit les classes en les dependències del Cercle i en un local llogat, actualment les classes són impartides en una aula de l’annex de l’IES Josep M Quadrado, cedida mitjançant conveni per l’Ajuntament de Ciutadella.

Organitzant actes oberts a tothom, per tal de divulgar un poc més aquest joc, organitzam esdeveniments per a tots els qui hi vulguin participar, siguin o no jugadors del CECA:

Torneig de Nadal – Sant Antoni, a les dependències del Cercle.

Campus d’escacs, a la casa de colònies de Binitalaiot.

Torneig partides ràpides, dins els actes de celebració del Cercle Artístic.

Concurs literari de narracions curtes, relacionades amb els escacs.

Diada d’escacs, a la Plaça des pins, amb activitats relacionades amb els escacs de 9 a 19 hores.


Història


Galeria fotogràfica

#
#
#
>#
#
#
#
#
#
#
#
#

Orquestra Filharmònica de Menorca

Els inicis de l’orquestra

Arrel de la posada en escena el Juny de 1999 de la sarsuela “Foc i Fum” i la contractació del Director Josep Agustí Colom, es constatà la demanda existent entre els músics participants de poder comptar amb algun tipus d’agrupació musical que pogués organitzar o constituir una orquestra clàssica estable a Ciutadella, oberta a la participació de músics de tota Menorca.

A la tardor del mateix any es convocà als possibles interessats a una sèrie de reunions prèvies a la constitució de l’orquestra, per conèixer la quantitat de músics que podrien conformar-la. La resposta va ser inesperada gràcies a l’interès de nombrosos músics, no només de Ciutadella, sinó de la pràctica totalitat de pobles de Menorca.

La filosofia amb què s’enfocà el projecte es resumeix en els següents trets: El caràcter altruista dels participants, el caràcter organitzatiu i la qualitat.

L’entitat compta amb uns estatuts i règim legal propis, la constitució oficial va tenir lloc dia 30 d’octubre de 1999.

La promoció entre els joves

Una de les tasques que l´Orquestra Filharmònica va fixar des dels inicis, era la necessitat de promoure entre els joves la participació en tallers orquestrals als quals no tenien accés habitualment. D’aquesta manera, es van organitzar tallers amb un important èxit de participació.

El primer taller va tenir lloc per Nadal del 2001, “Toquem junts per Nadal”, al qual hi van participar 28 joves d’entre 9 i 12 anys, estudiants de corda de 2n, 3r, i 4t grau elemental. El taller va ser impartit pels professors Andreu Cardona i Ester Pons.

El segon taller es va realitzar durant les vacances de Pasqua de 2002, “Pasqua Musical”, i hi van participar 27 alumnes, essent de nou Ester Pons i Andreu Cardona els professors encarregats d’impartir-lo.

Les activitats realitzades

El dia 1 d’abril de 2000 al Teatre Municipal des Born de Ciutadella, es va realitzar el concert de presentació de l´Orquestra Filharmònica amb 45 músics presents i que va suposar un important èxit artístic i d´assistència.

L’Orquestra Filharmònica ha actuat també a pràcticament totes les poblacions menorquines.

El Juny de 2001 va participar a la representació de la sarsuela “Foc i Fum” al Teatre Municipal des Born.

Actualitat

Actualment aquesta entitat no està activa i sense Director. Esperam que les circumstàncies en un futur siguin favorables per poder constituir de nou l’orquestra i la seva activitat.

Grup Folklòric des Born

Història

El grup folklòric Es Born es formà l’any 1988, destacant-ne com a principal característica la joventut de la gran majoria dels seus membres. Des de l´any 1989 formam part com a secció del Cercle Artístic.


Fundador grup folklòric Es Born, Juan Febrer


En l’actualitat, entre sonadors i balladors, compta amb uns 35 membres. El Grup té una Escola de ball on es mostren els balls i les cançons típiques de la nostra localitat, Ciutadella de Menorca. Som un grup que duu 30 anys divulgant la tradició de la nostra regió amb balls i cançons típiques.

Intentam mantenir les nostres arrels vives a través dels nostres balls i les nostres cançons, creim que el folklore és una part de la nostra història i la nostra cultura i que val la pena aprendre, per això, els dilluns, ens trobam per assajar i donam classes de ball i música a la Sala d'Actes Jeroni Marquès.

Cada any organitzam un festival folklòric d´intercanvi folklòric amb un grup de fora de l´illa. També organitzam cada any el típic ball de tapadets.

Fem actuacions tant vestits d´època com ballades populars i participam en les actuacions benèfiques a les quals ens conviden.

Formam part de la Federació Menorquina de Grups Folklòrics (Femefolk). En el següent enllaç es pot accedir a la seva web: http://www.femefolk.org

Repertori

 • Fandango
 • Jota de dalt
 • Jota de baix
 • Jota retxada
 • Bolero de Ciutadella
 • Re si mí
 • Fandango per onze
 • Sa rondella
 • Jaleo

Actuacions realitzades

Va ser l’any 1989 quan va tenir lloc la primera edició del festival folklòric, que any rera any, es dur a terme amb la participació de grups tant de l’illa com de fora. Es va batejar amb el nom de “TROBADES FOLKLÒRIQUES D’ESTIU”, i l’objectiu principal és l’intercanvi folklòric i cultural entre els grups participants, així com també la difusió, mitjançant l’actuació, al públic en general.

Així doncs, l’any 1989 es va inaugurar l’esmentat festival amb la participació de “Rondalla Maristel·la” d’Esporles (Mallorca), grup amb el qual vam aprofundir tant la nostra amistat que anys més tard es va tornar a repetir l’intercanvi.

També des de l’illa veïna de Mallorca han participat altres grups com:

 • Grup folklòric “escola de Ball ” de Bunyola.
 • Grup de “Balls i Tonades” de Sa Roca.
 • “Es Joncs” des de Sencelles.
 • “Els REvetllers d’Es Puig” d’Inca.


 • Grup “Brot de Taparera” des de Campos. Però com ja hem dit abans, no tan sols hi han participat grups de Mallorca, sinó que també hi han participat:

 • Grup “Sa Colla de Can Bonet” d’Eivissa.


 • I sortint del nostre arxipèlag destacam la participació de:

 • “Grupo de Danzas La Senyera” de València.
 • “Centreo Aragonés” de Badalona.
 • “Grupo de Coros y Danzas Saavedra Fajardo” de Aljezares (Múrcia).
 • “Lembranzas de Ria” des de Cangas (Galícia).
 • “Alma Literana” de Taamarite de Litera (Osca).
 • “Kriskitín” de Durango (Bilbao)
 • “Grupo Folklòrico Principado” de Lugonés (Astúries).
 • “Grupo de Coros y Denzas de Velez Màlaga” de Vélez Màlaga.
 • “Grupo de Coros y Danzas La Jara” de Badajoz.
Participacions destacades :
 • Actuacions benèfiques de qualsevol caire, destacant-ne dues de ja ben “històriques” que són al Convent de Santa Clara i a l’Esplai (Centre de Jubilats de Ciutadella), a les quals hi participam d’ençà molts d’anys.
 • Ballades als “Festers de Sant Joan” de Ciutadella.
 • Actuació a la Cerimònia Inaugural del Mundial d’Optimist que es va celebrar a Ciutadella.
 • L’any 1996 vam fer una Mostra de Balls als participants del Concurs Mundial de Fotografia.
 • Recepció del Rei D. Juan Carlos i la Reina Dª Sofia.
 • Recepció del President del Govern Balear, Sr. Jaume Matas.
 • Juntament amb un equip de Mataró (Barcelona) vam col·laborar amb un estudi de folklore menorquí.

Junta directiva:

 • President: Cristobal Febrer
 • Vicepresident: Joan Pons
 • Tresorera: Marga Febrer
 • Vocals: Carmen Nieto i Nuri Taltavull.


Galeria fotogràfica

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

XII SALÓ FOTOGRÀFIC DIGITAL ILLA DE MENORCA 2024
RESERVA DE LA BISOFERA

PARTICIPA / PARTICIPATE

BASES 2024    RULES 2024

XI SALÓ FOTOGRÀFIC DIGITAL ILLA DE MENORCA 2023
RESERVA DE LA BISOFERA

FINALISTAS / FINALIST

GALERÍA DE PREMIADOS / PRIZE GALLERIES

DESCARGAR CATÁLOGO / DOWNLOAD


Ediciones anteriores Salón fotográfico digital


SALÓ FOTOGRÀFIC DIGITAL ILLA DE MENORCA 2022
RESERVA DE LA BISOFERA
Finalistas / Finalist

Galería de premiados / Prize galleries

Descargar Catálogo / Download


SALÓ FOTOGRÀFIC DIGITAL ILLA DE MENORCA 2021
Finalistas / Finalist

Galería de premiados / Prize galleries

DESCARGAR CATÁLOGO / DOWNLOAD

SALÓ FOTOGRÀFIC DIGITAL ILLA DE MENORCA 2020
Finalistas / Finalist

Galería de premiados / Prize galleries

SALÓ FOTOGRÀFIC DIGITAL ILLA DE MENORCA 2019

Galería de premiados / Prize galeries

El fotoclub


El Fotoclub és una secció del Cercle Artístic Ciutadella. Els inicis del Fotoclub daten del 1951, quan un grup de persones amb afecció a la fotografia, va muntar aquesta secció. Durant la primera dècada va ser molt actiu, sota la presidència del Doctor Mallo. S’organitzaven concursos, intercanvis amb altres poblacions i sortides per l’illa.

Després d’uns anys de cessament d’activitat, el 2010 es refundà el fotoclub, sota la presidència aquest cop de Pau Gener Fernandez.

Actualment aquesta secció del Cercle Artístic compta amb uns 60 socis que participen en les activitats, cursos, exposicions i trobades que es duen a terme.

El Fotoclub disposa d'un local cedit per l'Ajuntament de Ciutadella, és el punt de trobada i on es realitzen la majoria d'activitats. El local es troba al carrer Pius VI nº 22, primer pis, aula 1, antiga escola d’adults, darrera l’OAR.

Desde principis del 2020, la Junta del Fotoclub Cercle Artístic Ciutadella està formada per:

 • Josep Vidal Cardona ,President
 • Ramón Silvela Capó, Vicepresident
 • José Benejam Martorell, Secretari
 • Teo Arias Rodríguez, Tresorer
 • Galiep Caules Anglada,  Vocal
 • Agustí Hitar Garcia, Vocal
 • Joan Moll Torres, Vocal


Per qualsevol consulta i si us voleu associar al fotoclub podeu contactar a la direcció electròncia següent: 
fotoclubcercleartistic@gmail.com

També podeu seguir l'activitat diària del Fotoclub al perfil del  Facebook 

COLABORADORS - ENLLAÇOS