Orquestra Filharmònica de Menorca

logo

ELS INICIS DE L’ORQUESTRA

Arrel de la posada en escena el Juny de 1.999 de la sarsuela “Foc i Fum” i la contractació del Director Josep Agustí Colom, es constatà la demanda existent entre els músics participants de poder comptar amb algun tipus d’agrupació musical que pogués organitzar o constituir una orquestra clàssica estable a Ciutadella, oberta a la participació de músics de tota Menorca.

Després d’estudiar el tema, ja a la tardor del mateix any es convocà als possibles interessats a una sèrie de reunions prèvies a la constitució de l’orquestra, per conèixer la quantitat de músics que podrien conformar-la. La resposta va ser inesperada, les previsions realitzades aconsellaven un mínim de vint-i-cinc músics per començar; en poc temps aquestes previsions s’han doblat gràcies a l’interès de nombrosos músics, no només de Ciutadella, sinó de la pràctica totalitat de pobles de Menorca.

La filosofia amb què s’enfocà el projecte presenta innovadores connotacions dirigides a assegurar la continuïtat del projecte. Bàsicament es resumeixen en els següents trets: el caràcter altruista dels participants. La segona característica fa referència al caràcter organitzatiu de l’orquestra que compta amb estatuts i règim legal propis, té aquesta el domicili social als locals del Cercle Artístic, qui aporta la utilització gratuïta dels seus locals i demés insfraestructura. A més, gestiona per compte de l’orquestra el cobrament de les quotes socials i participa econòmicament amb el patrocini de la mateixa. Aquesta característica per altra banda suposa tota una garantia de funcionament i continuïtat a tenir en compte. L’última consideració fa referència a la qualitat. Si en un principi la participació a l’orquestra, com s’ha dit, és oberta sense condicions a músics de tota Menorca, l’aspecte qualitatiu prima per damunt de qualsevol consideració d’autocomplaença. Si bé la preparació de l’orquestra té continuïtat durant tot l’any, el nombre de concerts està limitat i condicionat pel nivell de qualitat dels mateixos.

La constitució oficial de l’Orquestra Filharmònica de Ciutadella es va tenir lloc dia 30 d’octubre de 1.999.

LA PROMOCIÓ

Una de les tasques que l´Orquestra Filharmònica ha fixat des dels inicis, és la necessitat de promoure entre els joves la participació en tallers orquestrals als quals no tenen accés habitualment. Així, s’han organitzat aquests tallers amb un important èxit de participació.

El primer va tenir lloc per Nadal del 2001, “Toquem junts per Nadal”, al qual hi van participar 28 joves d’entre 9 i 12 anys, estudiants de corda de 2n, 3r, i 4t grau elemental. El taller va ser impartit pels professors Andreu Cardona i Ester Pons. La matrícula va ser gratuïta i els resultats molt satisfactoris.

El segon d’aquests cursets es va realitzar durant les vacances de Pasqua de 2002, “Pasqua Musical”, i hi van participar 27 alumnes, essent de nou Ester Pons i Andreu Cardona els professors encarregats d’impartir-lo.

LES ACTIVITATS

El dia 1 d’abril de 2.000 al Teatre Municipal des Born de Ciutadella, es realitzà el concert de presentació de l´Orquestra Filharmònica amb un important èxit artístic i d´assistència. Aproximadament unes 700 persones van poder presenciar el concert, quedant nombrós públic a les portes del teatre. Les crítiques no van poder ésser més positives. Es reconeix un importantíssim esforç que donà uns magnífics resultats. Els 45 músics de l´orquestra donaren testimoni que el treball constant dóna bons resultats i que és possible comptar a Menorca amb grans formacions musicals que fins fa poc temps n´ hi eren.
Donat el caràcter pedagògic inspirador de la formació, es mantenen contactes amb la regidoria d’Educació de l´ Ajuntament de Ciutadella, amb la finalitat d’oferir concerts d’aquest tipus als joves estudiants de música de les escoles de Ciutadella. Es pretén igualment poder fer extensiva aquesta tasca a altres poblacions de Menorca si s’aconsegueix la suficient col•laboració de les institucions responsables.

Des de la seva fundació, l’Orquestra Filharmònica de Ciutadella ha actuat a pràcticament totes les poblacions menorquines, Ciutadella, Maó, Alaior, Mercadal, Ferreries i Migjorn i Es Castell.

El Juny de 2001 l’orquestra actuà com a tal a la representació, al Teatre Municipal des Born, de la Sarsuela “Foc i Fum”.

Més informació

Concert de lorquestra a lesglésia del Socors

Concert de l'orquestra a l'església del Socors

Els comentaris estan tancats.